สบู่ซักผ้า เทศบาลตำบลจ้างงาน

สภาพแวดล้อมการผลิต

พันธมิตรความร่วมมือ

๒๕ ก.ค.๕๙ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี- สบู่ซักผ้า เทศบาลตำบลจ้างงาน ,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเปิดเผยราคากลาง: รายงานงบแสดงฐานะการเงิน: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)เทศบาลตำบลแม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ ยินดีต้อนรับ …ทต.วังหงส์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ] อ่าน 1. ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน แม่ ...เทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่ | เทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่

Aug 18, 2022·ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณอาคารสำนักงานแห่งใหม่ หมู่ที่ 7 บ้าน ...

-เทศบาลตำบลเอราวัณ (ทต. เอราวัณ) อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

สำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ เลขที่ 180 หมู่ที่ 8 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 โทรศัพท์ 042-810-953 โทรสาร 042-810-954

เทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่ | เทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่

ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 5 โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (9 พฤษภาคม 2565)

เทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่ | เทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่

Aug 18, 2022·ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณอาคารสำนักงานแห่งใหม่ หมู่ที่ 7 บ้าน ...

เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย จ.สงขลา ศึกษาดูงาน…

เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย จ.สงขลา ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. ...

กิจกรรม -เทศบาลตำบลเสาธงหิน (ทต.เสาธงหิน) อำเภอบางใหญ่ …

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความ ...

เทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่ | เทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่

ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 5 โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (9 พฤษภาคม 2565)

กิจกรรม -เทศบาลตำบลเสาธงหิน (ทต.เสาธงหิน) อำเภอบางใหญ่ …

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความ ...

สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย …

ได้นำเครื่องบริโภค ไข่ไก่ มาม่า ปลากระป๋อง น้ำดื่ม ผงซักผ้า สบู่ ฯลฯ ณ. ตู้ปันสุข ..เทศบาลตำบลกมลาไสย

เทศบาลตำบลเมืองงาย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลเมืองงาย รอบ 12 เดือน. รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ...

๖ ส.ค.๖๕ เดิน-วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๕ นายมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์ ของสถาบัน ...

ขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (โ6โกา ๐

เทศบาลตำบลโนนสูง ได้มีการจัดบริการสาธารณะตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยไต้ก่อสร้างอาคาร ... ๗.๓ แน่งงวดงานในการจ้าง ...

สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย …

ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธี ...

::เทศบาลตำบล กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ยินดีต้อนรับ :ทต.

ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลู [ 10 มิ.ย. 2565 ] อ่าน 71

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและคนพิการตำบล ...

May 23, 2022·เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและคนพิการตำบลต้นธงชัย เพื่อให้ผู้ ...

วิธีช่วยลดโลกร้อนด้วยการประหยัดน้ำ : เทศบาลตำบล…

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าข้าม: เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 2563: แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลท่าข้าม 5 ปี (2561-2565)

ประกาศราคาากลางโครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ผู้ป่วย …

ข่าวรับสมัครงาน; กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง; ข่าวจากสถานธนานุบาล; ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนอีก ...

- ดาวน์โหลดเอกสาร - Bun Rueang Subdistrict Municipalily

สมัครสมาชิก. บริการประชาชน / - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล / - ดาวน์โหลดเอกสาร. แสดง #. หัวเรื่อง. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...

เทศบาลตำบลชมภู

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565. ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP) ลำดับ. ประกาศ. เอกสาร ...

สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย …

ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธี ...

๖ ส.ค.๖๕ เดิน-วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๕ นายมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์ ของสถาบัน ...

เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงาน…

เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ. วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 ...

เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (ทต. โพรงมะเดื่อ) อำเภอเมือง …

ผลิตภัณฑ์ชุมชน-เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (ทต. โพรงมะเดื่อ) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. ข้อมูลพื้นฐานตำบล. ประวัติความเป็นมา ...